gaming returns in real life.
entertainment reimagined.

WHAT IS CUBE

CUBE er et nyt, underholdende holdspil, som vil presse jer til det yderste. Spillerne inddeles i hold. Hvert hold består af 2 til 6 personer. Målet med spillet er at gennemføre en række opgaver individuelt eller som hold med dine venner, dine kolleger eller din familie med tiden som jeres fjende. Kombinationen af kløgt, god kondition, opmærksomhed og behændighed er hovedingredienserne til at klare udfordringerne og gøre dig og dit hold til sejrherrerne.

CATEGORIES

discover the CUBE challenges

THE CUBE EXPERIENCE

explore the game in steps

CUBE_STEPS_DKHver spiller fåret RFID-armbånd,som har alle personligeog holdoplysningerLav et hold på mellem2 og 6 personerog find på et holdnavn!Uden for rummeneer der skærme,hvorpå I kan vælge rummetssværhedsgrad samthvor mange point,I kan få for at gennemføreudfordringenHvis det røde lysbegynder at blinke,har I tabt udfordringen.Men I kan prøve igenså mange gange, I vil.Hvis lyset er grønt, så tillykke!I har klaret udfordringen.For at få adgang til rummet skalalle spillere scanne deres armbåndog vælge en sværhedsgrad.Nu begynder nedtællingen,og I har 2 – 5 minutter tilat klare udfordringen.I løbet af spillet kan I scannejeres armbånd ved en afhovedskærmene i gangenfor at se jeres point.Når I er færdige med spillet,får I en printet oversigtmed jeres holds resultater.
STEPS_VERLav et hold på mellem2 og 6 personerog find på et holdnavn!Hver spiller fåret RFID-armbånd,som har alle personligeog holdoplysningerUden for rummeneer der skærme,hvorpå I kan vælge rummetssværhedsgrad samthvor mange point,I kan få for atgennemføreudfordringenFor at få adgangtil rummet skalalle spillere scanne deres armbåndog vælge en sværhedsgrad.Nu begynder nedtællingen,og I har 2 – 5 minutter tilat klare udfordringen.Hvis det røde lysbegynder at blinke,har I tabt udfordringen.Men I kan prøve igenså mange gange, I vil.Hvis lyset er grønt, så tillykke!I har klaretudfordringen.I løbet af spilletkan I scannejeres armbånd ved en afhovedskærmene i gangenfor at se jeres point.Når I er færdige med spillet,får I en printet oversigtmed jeresholds resultater.

WHO CAN PLAY CUBE CHALLENGE?

Alle slags besøgende i alle aldre kan prøve
kræfter med udfordringerne i CUBE

Familie

Venner

Skoleklasser

Sportsklubber

Virksomheder og konferencer

Fødselsdage

Det kræver ingen særlige fysiske forudsætninger for at spille.
Bare iklæd dig behageligt tøj, og vær klar til at samarbejde på højtryk!

Kontakt os

THANK YOU FOR YOUR MESSAGE!

Ofte stillede spørgsmål

Det anbefales, at spillerne er over 10 år gamle.
Vi anbefaler behageligt tøj, som giver dig bevægelsesfrihed til de forskellige aktiviteter!
Du bestemmer spillenes rækkefølge. Du kan vælge at spille i hvilket som helst rum du ønsker, så mange gange du vil.
Der er tre sværhedsgrader ved hver udfordring. Alle sværhedsgrader kan spilles og klares af alle!
I kan selv vælge, om I vil spille i 1,5 time, 2 timer eller 2,5 time. I kan også købe ekstra tid undervejs, hvis holdet vil spille videre og have flere point!
SE ALLE RUMMENE
KONTAKT